Dansklacken på Dosan

Dansklacken på Dosan

Dansklacken kommer att i år vara helgen 27-28 juli 2018

Besök och gilla vår Facebok sida:

https://www.facebook.com/dansklacken/

Följ oss på Instagram:
http://www.instagram.com/Dansklacken

Janne & Sussie

Artister 2016Posted by Johannes Mon, June 20, 2016 14:09:15

I denna konsert får ni möta musikerna/sångarna Jan Johansson & Susanne Rantatalo från Pajala- Sverige,

som har Tornedalen och meänkieli som utgångspunkt i sitt konstnärliga skapande. Som duo sjunger de på meänkieli och svenska,

framför eget material och tolkar även andras texter och äldre sånger.

I folk & världsmusik sammanhang är de mest kända som musiker i den tornedalska gruppen JORD, och nu även i den nystartade

sex personer starka gruppen WAO med multikonstnären Vilho Ollikainens texter och poesi som inspirations källa.


In this concert you will have to meet the musicians / singers Jan Johansson & Susanne Rantatalo from Pajala Sweden,

which has Tornedalen and Meänkieli as a starting point in his artistic creation. As a duo, they sing in Meänkieli and Swedish,

in front of their own material and interpret other people's texts and older songs.

In a folk & world music context, they are most famous for being members of the group JORD, and now in the start-up six-strong group WAO with multi-artist Vilho Ollikainen lyrics and poetry as inspiration source.
  • Comments(0)//blog.dansklacken.se/#post14