Dansklacken på Dosan

Dansklacken på Dosan

Dansklacken kommer att i år vara helgen 27-28 juli 2018

Besök och gilla vår Facebok sida:

https://www.facebook.com/dansklacken/

Följ oss på Instagram:
http://www.instagram.com/Dansklacken

Grönländsk Maskdans

Dansklacken 2017Posted by Johannes Fri, July 28, 2017 11:43:11
På lördag klockan 15 har vi det stora nöjet att presentera Elisabeth Heilmann Blind och Grönlänsk Maskdans, läs mer om detta här:

” Uaajerneq ” grönländsk maskdans, är den äldsta kända dramatiska uttrycksformen i den inuitiska kulturen. Traditionen som antagligen har existerat i 3- 4000 år, har i dagens maskdans form sitt ursprung i gamla mimiska sång lekar från östgrönland. I begynnelsen var maskdansen en del av inuitkulturens fruktbarhetsritualer och shamanska seanser, men fick senare främst en underhållande funktion. Den fungerade som en katalysator för att klara av de stränga livsförhållande man levde under. Förutom att befria och låta människor glömma de ofta hårda levnadsvillkoren, användas dansen för att stärka barnens psyke. Genom dansen lärde sig barnen att inte vara rädda för ensamheten – att övervinna sin egen rädsla och inte drabbas av panik i verkligt farofyllda situationer. I maskdansen strävar dansaren efter att eliminera sitt eget jag och nå ett tillstånd av väsen, där gränserna mellan mänskligt – djuriskt, kvinnligt – manligt sprängs. Dansen är i hög grad förbunden med människans behov. Det vill säga, de primitiva instinkter som även dagens högteknologiska människa besitter. Dansaren utgår ifrån tre huvudelement: Skrämsel – Komik – och det sexuella/erotiska elementet. Dessa ligger till grund för hela dansen, där man med jämna mellanrum skiftar element, allt efter vilken atmosfär/stämning man vill skapa. Styrkan i de olika delarna bestämmer dansaren utifrån kontakten och responsen från publiken. Varje dansare har sin speciella mask som han/hon har utvecklat under en längre tid. Masken, som läggs direkt på ansiktet, syftar till att göra dansarens ansikte så oigenkännligt som möjligt. För att förändra ansiktets form använder sig dansarna av olika hjälpmedel såsom träpinnar för att vidga munnen och läderband som man virar runt ansiktet. Masken består av färgerna svart, rött och vitt, där svart symboliserar det okända och magiska, rött för livet och vitt för renheten. Länge använde sig dansarna av sot och blod när de skapade sina masker. Idag läggs masken med teatersmink. Dagens Uaajerneq framförs huvudsakligen av grönländska skådespelare som har anpassat dansformen för scenen. Det innebär att dansen är koreograferad och att yttrycken i viss grad är stiliserade. Trots detta har maskdansen behållit mycket av sin ursprungliga form. Fortfarande spelar man bland publiken och fortfarande låter man spontana improvisationer bli en del av föreställningen.


.


  • Comments(0)//blog.dansklacken.se/#post32